Phos-Ex

PHOS-EX®

PHOS-EX 250, Tablet

Bileşimi :

Bir tablet Phos-Ex, 250 mg. elemental Kalsiyuma eşdeğer 1000 mg Kalsiyum Asetat içerir. Yardımcı maddeler : Kalsiyum Stearat, Demir oksit. Limon esansı. Sodyum nişasta glikolatı, Polietilen glikol.

Özellikleri :

Phos-Ex Kalsiyum asetat ihtiva eder. Öncelikle üremik hastalarda kullanılır. Bu tip vakalarda fosfat itrahı böbrekler vasıtası ile normal seviyelerde yapılamadığından hiperfotami meydana gelir. Diyet ve dializ yoluyla fosfatın uzaklaştırılması çoğunlukla yetersiz kalır, bundan dolayı gastrointestinal bölgede fosfat emilimini azaltmak için fosfat bağlayıcı substratların kullanılması zarureti vardır. Kalsiyum asetat yemek esnasında alındığında yenen gıdada mevcut fosfatı bağlar ve feçesle itrah olunan, kolayca erimeyen Kalsiyum fosfat ürününü oluşturur.

Endikasyonu :

Hiperfosfotamide fosfat bağlayıcı.

Kontrendikasyonu :

Hiperkalsemi – asetat intoleransı.

Uyanlar / Önlemler :

Böbrek yetmezliği olan hastalarda tabletlerin etkisi muntazaman kontrol edilmelidir. Kalsiyum içeren maddelerin yüksek dozda alınması yumuşak dokuların kalsifikasyonuna sebeb olur. Bundan dolayı serumda fosfat ve kalsiyum seviyeleri muntazaman takip edilmelidir. Şayet hiperkalsemi olursa doz azaltılmalı veya hiperkalsemi derecesine göre geçici olarak tedaviye ara verilmelidir. Vitamin D preperatları ile birlikte yapılan tedavilerde hiperkalsemi riskine özellikle dikkat edilmelidir.

Yan etkiler:

En sık görülen yan etkisi bulantıdır.

Yan etkiler Gl :
Bulantı, Kusma
(>1 / 100) Metab : Hiperkalsemi

İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler :

Kalsiyum, ciprofloksasin. digitalis glikozidleri, enoksasin. norfloksasin. tetrasiklin ve verapamil ile etkileşir.

Dozaj :

Tabletlerin en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında ve çiğnemeden yutulmalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde başlangıç dozu 1 tablettir. (250 mg. Ca 2p) Hiperkalsemi oluşmadığı sürece istenen serum fosfat seviyesi temin edilinceye kadar doz artırılmalıdır. Genelde her öğünde hastaların çoğu 2-4 tablete kadar kullanabilir. Doz, alınan fosfat ve dializ yoluyla atılan fosfat’a bağlı olarak azaltılıp çoğaltılır.

Saklama Koşullan :

Tabletler kendi orijinal kapalı kutularında oda sıcaklığında (+15 – +25° C) muhafaza edilmelidir. Bu şekilde muhafaza edildiği takdirde üzerinde yazılı son kullanma tarihine kadar saklanılabilir.

Ticari Şekli: 

250 mg. Ca” (Oval, 8×19 mm. limon tadında) 180 tablet içeren kutularda.

Referanslar
1. PflanzS. Henderson IS McElduffN, Jones MC. Nephrol Dial Transplant 1994:9: 1121-1124
2. Ring T, Nielsen C. Palin Andersen S. Behrens IK. Sodemann B. Kornerup HJ. Nephrol Dial Trasplant 1993: 8 341 – 346
3. Sheikh MS. Maguire JA, Emmett M et al. J. Clin Invest 1989 83: 66-73

İletişim

logo

SAY İLAÇ SANAYİ
MERKEZ - Bağdat Cad. Göker Apt. No:317 D:2
Caddebostan / ISTANBUL

Tel: +90 (216) 356 17 40

DEPO - Barbaros Mahallesi. Tümer Sokak. No:17
Ataşehir / ISTANBUL

Tel: +90 (216) 317 51 78
Tel: +90 (216) 317 51 65
Fax: +90 (216) 317 61 68

e-mail: sayilac@sayilac.com

Ulaşım – Merkez

Ulaşım – Depo

İletişim Formu

İsminiz (Gerekli)

Konu

Mesajınız

Amasra.Net Bilişim İnternet Reklam Hizmetleri